Obec Chocenice
Obec Chocenice

Zajímavosti a pamětihodnosti

Kaple Zjevení Panny Marie v Lurdech

 

 

Kaple byla vystavěna v roce 1895 z příspěvků občanů obce Kocenice nákladem 823,98 zlatých, přičemž z darů bylo vybráno 746,52 zl. Vysvěcena byla slavnostně dne 25. srpna 1895 blovickým arciděkanem Janem Kratochvílem. Kaple je vystavěna v pseudorománském slohu ke cti Nejsvětějšího srdce Panny Marie.

Mše svatá se koná každoročně, vždy týden po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, který většinou připadá na poslední neděli v srpnu a je zároveň mší poutní. Kaple je zároveň i místem křtů.

Kaple byla rekonstruována nákladem obce v roce 2016, kdy byla vyměněna trámová konstrukce střechy, střešní krytina, nově byla oplechována věž kaple a na jejím vrcholu umístěn opět křížek. V roce 2017 byl do kaple zaveden elektrický proud a instalováno automatické vyzvánění v poledne a klekání. Zvon kaple pochází z roku 1757 a původně visel ve zvoničce na domu čp. 43 budovy dřívější kovárny, kde byla zvonička.

Vybavení kaple již není téměř původní, v kapli je nová replika původní sochy Panny Marie darované březnickým páterem Ludvíkem Strouhalem při vysvěcení kaple.

Kaple 2020

Chocenický pivovar

 

            Pivovar v Chocenicích fungoval v Chocenicích poměrně dlouhou dobu. První zmínka o jeho existenci se váže k roku 1624, kdy byl prodáván chocenický statek i s pivovarem. Následně byl pivovar zmíněn v roce 1654 při revizitaci berní ruly. V roce 1674 byl pivovar v rámci ocenění popsán takto:  Pivovar, s pávní na 7 sudův, v něm 3 štoky dřevěný, kádě velká, menších kádí 5, dřezův 6 s jinšími pivovarskými potřebami, při něm hvozd klenutý, spilka, sladovna, v ní štok dřevěný pro slad, nad tím půda pro sejpání sladu. Při tomž pivovaře jest světnice pro zahradní věci, to vše v jednom pořadí od kamene až po střechu se dvouma štíty vystavené, šindelnou střechou přikryté. Šacuje se týž pivovar s nadepsaným příslušenstvím za 300 kop.

 

Pivovar stál již v té době tam, kde stojí dnes budova čp. 3, tedy naproti tzv. Parlamentu,  i přes pozdější přestavbu si zachoval původní podobu, tedy se dvěma štíty - „ sedvouma štíty vystavené“. Budova pivovaru tak patří mezi nejstarší budovy v obci. Pivovar byl v provozu přibližně do roku 1790, kdy byl uzavřen. Lze předpokládat, že stávající budova  pivovaru byla upravena při stavbě nových objektů dvora v roce 1822 do současné podoby.  Že šlo spíše o menší pivovar svědčí i skutečnost, že např. v roce 1710 vyprodukoval  190 čtyřvěderních sudů piva.  Na přelomu 18. a 19. století byl pivovar tedy  zavřen a pak byl kolem roku 1820 znovu zprovozněn, ale pouze na krátkou dobu. V roce 1880 již opět byl uváděn jako zrušený. Z matriky lze vyčíst, že dne 30.10.1867 zemřel Václav Hodač, sládek ve výslužbě v domu čp. 15.,  šlo pravděpodobně o posledního sládka chocenického pivovaru. Vlastníkem pivovaru byl samozřejmě vždy vlastník panství, kterému svědčilo právovárečné právo.

 

Budova pivovaru v roce 1970

Turistická značka přes Chocenice

V průběhu jara 2020 byla vyznačena Klubem českých turistů žlutá turistická značka vedoucí ze Bzí, kolem rybníka, dále sběrného dvora, obecního úřadu, přes lávku u potoka, za hospodou do Kozího rohu. Odtud přes náves nahoru k lesu na Chocenickou velkou skálu, za níž se napojuje na zelenou značku ze Srb do Blovic. Stezka je již vyznačena na mapách a tak se Chocenice dostanou také do podvědomí turistů.

Mapa

 

 

 

Velký Chlumek

 

 

Západně od Chocenic se nachází dnes vegatací porostlý vrch zvaný Veký Chlumek nebo též Chlumek. Jeho rozloha je okolo 6 ha, nejvyšší bod je v nadmořské výšce 509,8 metru nad mořem. Dnes je porostlý směsicí listnatých stromů, zejména akátů, dubů, osik a zbytky starých třešní a ořechů. 

Chlumek je nejvyšším bodem v nejbližší blízkosti zastavěné části Chocenic.  Nejprudší svah je na východní straně Chlumku směrem k Chocenicím, zatímco severní strana spadá mírně směrem k  Malému Chlumku vzdáleného cca 220 metrů. Z fotografií pořízených okolo roku 1930 je zřejmé, že Chlumek byl téměř celý zatravněn, osázený geometricky třešněmi, místy ořešáky a jen na jihozápadním svahu byla skupina akátů, která je na svém místě doposud. To, že byl Chlumek ovocným sadem, dokládá zápis v Kronice obce Chocenice ). Na nejvyšším bodě Chlumku se nacházela ještě v 50. letech 20. století dřevěná triangulační konstrukce, která, až do svého rozpadu, sloužila jako improvizovaná rozhledna. Vysoká byla okolo 6 metrů a v šedesátých letech 20. století se rozpadla a dnes pi ní nejsou žádné stopy. V centrální části Chlumku se nacházely a doposud nacházejí vzrostlé lípy, kde se říká „U lip“, které jsou patrné i na starých snímcích a také na leteckém snímku Chocenic z roku 1952. V těchto místech stála podle nedoložené pověsti ve středověku kaple a také pískovcové sochy světců. Dnes je místo zcela zarostlé, neudržované, ale v polovině 20. století bylo místo zatravněné a na něm, jako na celém Chlumku, se pásly krávy a kozy.

Nedalo od „Lip“ byla v roce 2001 postavěna betonová tzv. základová telekomunikační věž mobilního telefonického operátara T-Mobile a.s., která lehce vyčnívá nad koruny okolních stromů.

            Těsně pod ní východním směrem se nachází vodárna, která byla postavena v polovině 80. let 20. století a do které je přiváděna voda z vodního zdroje pod Kotousovem a dále samospádem potrubím  jihovýchodním směrem do Chocenic. Vodárna byla v roce 2019 na náklad obce zrekonstruována.

Na severovýchodním okraji Chlumku roste velký dub zimní nazývaný Chocenický drnák, který byl vysazen okolo roku 1720-1730, a kterému je tedy cca 280-290 let. Je vysoký okolo 20 metrů, zákonem chráněný naposledy od roku 1997 a je nespornou dominantou Chlumku a vlastně i Chocenic a okolí.

Na jihovýchodním okraji Chlumku roste, byť poněkud menší, a hlavně v horším zdravotním stavu se nacházející  dub zimní.

            Chlumek byl také zdrojem kamene na stavby, k tomu účelu byly zřízeny někdy na počátku 20.století  jižně od nejvyššího vrcholu Chlumku dva malé kamenolomy, kde se lámal buližník. Větší z lomů byl po vytěžení místem her dětí ze vsi, počátkem 90.let 20 století byl však částečně bohužel zavezen. Menší z lomů byl již jen na konci 20.století jakousi jámou, jejiž nezřetelné stopy lze najít dodnes.

 

Chlumek kole roku 1930 (výřez z pohlednice)

Smart Info – informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o Smart Info

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 13 °C
pondělí 17. 6. polojasno 26/13 °C
úterý 18. 6. oblačno 29/15 °C
středa 19. 6. jasno 30/18 °C

CzechPoint

Czechpoint