Obec Chocenice
Obec Chocenice

Aktuality ze základní a mateřské školy

Zobrazeno 61-90 ze 111
Akce do konce školního roku  1

Akce do konce školního roku

Datum: 18. 6. 2020

AKCE NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

VÝLET DO BLOVIC
V úterý 23. 6. 2020 pojedeme společně do Blovic na zmrzlinu nebo pohár. Odjezd ranním autobusem. Sraz na autobusové zastávce v Chocenicích v 7:20. Děti budou mít s sebou 24,-Kč na autobus a peníze na útratu. Návrat pěšky na oběd. Na tuto akci se k nám mohou přidat i děti, které momentálně do školy nechodí. Prosíme nahlásit nejpozději do pondělí 22.6.

SPOLEČNÉ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
V pondělí 29. 6. 2020 se všichni společně sejdeme před Obecním úřadem a opečeme si buřty. Začneme v 8:30. Předpokládaný konec je 11:30. Akce je určena i budoucím prvňáčkům, kteří budou nastupovat do naší školy. Ty si vyzvedneme ve školce a zase je tam vrátíme.
V plánu je také turnaj ve vybíjené na novém školním hřišti, proto přijďte sportovně oblečeni.
Napichováky na buřty, buřty, chleba atd. budou zajištěny. S sebou si děti přinesou pití, případně něco jiného k jídlu, pokud nejí buřty.
Prosím nahlaste účast dětí do čtvrtka 25. 6. 2020

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
V úterý 30. 6. 2020 dostanou děti vysvědčení a ukončíme letošní školní rok. V případě pěkného počasí budeme vysvědčení předávat venku před Obecním úřadem. V případě špatného počasí dostanou děti vysvědčení ve škole. Zahájení 8.00. Po předání vysvědčení odcházejí děti domů. Oběd není v tento den zajištěn.

Seznam školních pomůcek do nového školního roku pro jednotlivé třídy

Datum: 15. 6. 2020

Seznam pomůcek pro školní rok 2020-2021, dle jednotlivých tříd

Seznam žáků přijatých do MŠ v příštím školním roce

Datum: 8. 6. 2020

V příloze seznam dětí, přijatých do MŠ

Informace k přezkoušení

Datum: 8. 6. 2020

Termíny- 25. a 26.6.

Mateřská škola v létě uzavřena !!

Datum: 19. 5. 2020

Uzavření MŠ o prázdninách. V období červenec - srpen 2020 bude MŠ uzavřena. Provoz bude zahájen 1.9.2020.

Oznámení školy- čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Datum: 19. 5. 2020

Oznámení č. 2: UPOZORNĚNÍ - upozorňujeme rodiče, že děti, které nastupují 25.5.2020 do školy, musí mít s sebou při nástupu vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění!

Informace pro rodiče ke znovuotevření školy

Datum: 11. 5. 2020

Informace pro rodiče v případě účasti žáků na vzdělávacích aktivitách ZŠ Chocenice od 25. 5. 2020
 příchod do školy průběžně 7:30 – 8:00 (s rouškou), doprovod nesmí vstupovat do budovy školy
 před vstupem do školy bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem
 ranní družina nebude v provozu
 vzdělávací aktivita 8:00 – 11:30
 oběd po skupinách 11:40 – 12:15 (přísná hygienická opatření)
 družina 12:15 – 15:00
 konec provozu školy 15:00 (uzavření)
 během pobytu ve škole bude kladen důraz na pravidelnou dezinfekci rukou
 volný pohyb ve škole a třídě je organizován (dle hygienických a epidemiologických opatření)
 hry v kolektivu - NE (dle hygienických a epidemiologických opatření)
 pobyt venku jen v areálu školy s rouškou a dodržením vzdálenosti
 denně bude prováděna pravidelná dezinfekce tříd a společných prostor
 nepřijetí dítěte vykazující jakékoliv zdravotní potíže při vstupu do školy
 po 25. 5. 2020 nelze dítě k účasti na vzdělávacích aktivitách přihlásit
 poplatek za školní družinu za měsíce duben, květen, červen bude vrácen
 poplatek za kroužky v druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude vrácen


Zákonní zástupci zajistí:
- denně 2 kusy roušek (dezinfikované, vyprané), žák zvládá obsluhu roušky samostatně
- balíček mikrotenových sáčků na ukládání roušek
- sáčky na roušky prosím podepsat, aby nedošlo k záměně
- pitný režim pro své dítě
- nutná telefonická dostupnost zákonných zástupců v případě zdravotních potíží žáka!
- vyplnění čestného prohlášení (ke stažení na webu školy)

Informace budou aktualizovány podle případných nových pokynů z MŠMT a dle aktuální epidemiologické situace.

Bližší informace k online výuce budou upřesněny před 25. 5. 2020

Čestné prohlášení

Datum: 11. 5. 2020

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti žáka v příloze

#

Seznam žáků přijatých do ZŠ Chocenice

Datum: 11. 5. 2020

V příloze stručný seznam přijatých žáků do naší školy

Informace k znovuobnovení provozu MŠ a ZŠ 1

Informace k znovuobnovení provozu MŠ a ZŠ

Datum: 4. 5. 2020

Od pondělí 25. května bude zahájen provoz MŠ a začne prezenční výuka žáků ZŠ.
Na docházku do MŠ a ZŠ bude nutno dítě a žáka přihlásit předem a podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virové infekčního onemocnění, které musíte odevzdat 25. 5. při nástupu dítěte a žáka.
Seznamte se, prosím, s pokynem MŠMT – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ A MŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (viz příloha)
Přihlásit dítě do MŠ a žáka do ZŠ je nutné do 7. 5. sdělením na email: zs.chocenice@email.cz

Informace pro rodiče a žáky o postupném možném částečném otevření ZŠ a MŠ 1

Informace pro rodiče a žáky o postupném možném částečném otevření ZŠ a MŠ

Datum: 27. 4. 2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Podklady k zápisu do MŠ 1

Podklady k zápisu do MŠ

Datum: 21. 4. 2020

Formuláře k zápisu do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy

Datum: 21. 4. 2020

Informace k zápisu do mateřské školy a kritéria pro přijetí dítěte + žádost o přijetí

Přerušení provozu mateřské školy

Datum: 6. 4. 2020

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání po projednání se zřizovatelem přerušuji provoz mateřské školy z organizačních důvodů na dobu do odvolání. Formuláře na ošetřovné se vydávají v budově ZŠ. S případnými dotazy so obracejte na email: zs.chocenice@email.cz nebo na tel. čísle 607250593.

Mgr. Jaroslava Havlíková
ředitelka ZŠ a MŠ Chocenice

Informace k zápisu do první třídu

Datum: 27. 3. 2020

Přílohou informace k zápisu do 1. třídy

Domácí úkoly 1. a 2. ročník

Datum: 25. 3. 2020

Přílohou domácí úkoly pro prvňáky a druháky v době karanténních prázdnin

Mateřská škola uzavřena do odvolání 1

Mateřská škola uzavřena do odvolání

Datum: 23. 3. 2020

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od pondělí 23.3. 2020 bude MŠ uzavřena až do odvolání. Formuláře na ošetřovné se vydávají a potvrzují v budově ZŠ. Telefonní kontakt v případě potřeby 607 250 593. Znovuotevření bude vyvěšeno na facebookové skupině MŠ a na webových stránkách ZŠ A MŠ ( www.chocenice.cz).
Děkuji všem rodičům za pochopení.
Jaroslava Havlíková
ředitelka ZŠ a MŠ Chocenice

Den otevřených ve škole zrušen

Datum: 17. 3. 2020

Z důvodů epidemie jsme zrušili den otevřených dveří v základní škole. Náhradní termín oznámíme včas.
Mgr. Jaroslava Havlíková, ředitelka ZŠ

Domácí úkoly pro 1.a 2. ročník ZŠ 1

Domácí úkoly pro 1.a 2. ročník ZŠ

Datum: 17. 3. 2020

Z důvodu karantény máte k dispozici domácí úkoly pro 1. a 2. ročník

Uzavření mateřské školy od 17. do 20.3. 2020 1

Uzavření mateřské školy od 17. do 20.3. 2020

Datum: 16. 3. 2020


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od úterý 17.března se uzavírá MŠ z důvodu velmi velmi nízkého počtu dětí. Bude uzavřena do pátku 20. března. Další informace budou vyvěšeny na facebookové skupině MŠ.
Děkuji za pochopení


Mgr. Jaroslava Havlíková
ředitelka ZŠ

Mimořádné opatření 1

Mimořádné opatření

Datum: 11. 3. 2020

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů.
Toto opatření je vyhlášeno do odvolání. Sledujte proto web školy, kde najdete potřebné informace
i ohledně zadávání dalších domácích úkolů.
Formuláře pro potřeby zaměstnavatele týkající se tohoto opatření se budou potvrzovat po
telefonické dohodě- tel. číslo 607250593

Zrušení plaveckého výcviku 12.3

Datum: 10. 3. 2020

Z důvodů rozhodnutí vedení školy se ruší čtvrteční plavecký výcvik dětí.

Upozornění coronavirus

Datum: 28. 2. 2020

Informace školy s ohledem na možnou epidemii

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOCENICE

Datum: 25. 2. 2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOCENICE ZVE (NEJEN) BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ

Den otevřených dveří dne 24. března 2020

Datum: 24. 2. 2020


Základní škola a mateřská škola Chocenice
zve všechny zájemce v úterý 24. března 2020
na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ .
Přijít můžete od 9,00 do 12,00 hod.
K dispozici budete mít učebnice a pracovní
sešity, učebny, třídu školní družiny, školní
jídelnu.
Samozřejmě můžete nahlédnout i do výuky.
Budeme se na Vás těšit!

Veletrh vzdělávání 17.1.

Datum: 13. 1. 2020

V pátek 17.1. jedeme objednaným
autobusem do Plzně na veletrh s
různými programy pro děti.
Vybíráme 100 Kč (50 Kč na vstup + 50
Kč na dopravu), zbývající část bude
hrazena z výtěžku z adventních trhů .
Odjezd od školy v 7:30 hod., návrat do
školy na oběd a družinu.
S sebou: batůžek, svačina, pití, vhodné
oblečení a obuv.

Předvánoční školní besídka v mateřské školce dne 18.12.

Datum: 16. 12. 2019

Vánoční besídka s nadílkou ve školce

Program na další školní týden

Datum: 15. 12. 2019

Program na poslední školní týden tohoto roku

Akce školy v prosinci

Datum: 30. 11. 2019

Prosincové akce

Čertovská škola

Datum: 30. 11. 2019

Čertovská škola

Zobrazeno 61-90 ze 111

Smart Info – informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o Smart Info

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

dnes, středa 7. 6. 2023
oblačno 22 °C 10 °C
čtvrtek 8. 6. jasno 23/11 °C
pátek 9. 6. jasno 24/11 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 25/14 °C

CzechPoint

Czechpoint